Rreth Nesh

WallStreet.al është një nga brandet e Magus Group Albania, dhe i pari brand i dedikuar për median online i kompanisë. Ky portal ka lindur si nevojë e tregut mediatik online për të qënë sa më pranë publikut shqiptar të interesuar për informacion, artikuj dhe lajme dedikuar biznesit, ekonomisë, financave, sektorit bankar, start-up-eve – por dhe teknologjisë, bujqësisë, industrisë së automjeteve apo industrisë së turizmit.

Portali do të përmbajë informacione dhe artikuj të përzgjedhura me kujdes nga stafi ynë dhe që mund të jenë me interes për publikun e të gjitha niveleve të njohurive që posedojnë duke i lejuar dhe i ndihmuar të zgjerojnë njohuritë e tyre, por dhe të informohen me trendet më të reja dhe më të fundit në Shqipëri dhe në botë. Gjithashtu, në portal do të ketë edhe një seksion të dedikuar për opinione, punime dhe shkrime shkencore, por dhe për editoriale të herë pas herëshme. WallStreet.al do të jetë gjithmonë i hapur dhe i aksesushëm për cilindo specialist të fushave të ndryshme për të shprehur idetë, mendimet apo për të publikuar shkrimet e tyre.

Një seksion i dedikuar në portal do të jetë edhe ai i shkrimeve të studentëve në fusha dhe universitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, duke u dhënë mundësinë të shprehin mendimet e tyre me shkrime dhe artikuj të ndryshëm të profileve të tyre.

WallStreet.al,
Pjesë e Magus Group Albania