30.5 C
Tirana
E shtunë, 20 Korrik 2024

Konkurrenca “rrëzon” tarifën minimale të audituesve prej 3 mijë lekë/orë; IEKA nuk ka të drejtë ta vendosë

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) nuk ka të drejtë ligjore që të përcaktojë tarifën minimale për auditim ligjor, që sipas saj është 3 mijë lekë në orë.

Duhen Lexuar

Kjo është gjetja e Autoritetit të Konkurrencës, pas një ankese që ishte depozituar pranë saj nga Bashkimi Tregtar i Shqipërisë (BTSH) dhe Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë (BPSH), të cilat i kishin kërkuar autoritetit “rishikimin e vendimit të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (lEKA) në kuadër të përcaktimit të tarifës minimale për auditim ligjor”.

Konkurrenca, pasi ka dëgjuar palët e interesuara dhe ka shqyrtuar legjislacionin ka gjetur se IEKA, – një organizim profesional, që rregullon në mënyrë të drejtpërdrejtë organizimin e veprimtarisë së profesionit të audituesit ligjor, aktiviteti i të cilës rregullohet nga ligji “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” – , nuk ka kompetenca për të caktuar tarifat minimale.

Në raportin e Autoritetit të Konkurrencës, theksohet se “ligji nr. 10091/2009 nuk përcakton të drejtën apo detyrimin e IEKA për të caktuar një tarifë minimale të detyrueshme për auditimin ligjor, por përkundrazi sipas këtij ligji, tarifat e auditimit ligjor janë të lira për t’u negociuar me klientët, që kërkojnë shërbimet e auditimit ligjor, pa u kushtëzuar në asnjë formë”.

Por, ndryshe nga sa parashikohet në ligj, thotë AK, IEKA, përmes statutit i ka dhënë të drejtë Këshillit të saj Drejtues të përcaktojë tabelat që do i paraqiten Bordit të Mbikëqyrjes Publike (institucioni që mbikëqyr IEKA-n) me treguesit në lidhjet me afatet kohore të auditimit ligjor, si dhe t’i paraqesë për miratim Asamblesë rregulla specifike për tarifën orare normale për kryerjen e auditimit ligjor.

IEKA ka vendosur se tarifa orare minimale për auditimet ligjore do të vazhdoje të jetë në masën 3,000 lekë/orë pune. Sipas IEKA, “Audituesit Ligjor i ndalohet të zbatojë tarifa të ulëta për qëllime të sigurimit të klientelës. Asambleja e Përgjithshme e anëtarëve ka miratuar shumen prej 3,000 lekë/ora si tarifë normale orare për kryerjen e auditimit ligjor (Vendimi 29.06.2011). Tarifa orare normale për auditimet ligjore duhet t’i orientojë anëtarët në përcaktimin e honorareve gjatë misioneve të auditimit të Pasqyrave Financiare vjetore të entiteteve dhe duhet të shërbejë si një kufi minimum që ofrohet nga të gjithë anëtarët për shërbimin e auditimeve ligjore”

Konkurrenca thotë se nëpërmjet statutit IEKA i ka dhënë vetes një të drejtë që nuk ja jep ligji, duke tejkaluar kompetencat e saj.

Si rrjedhojë, Autoriteti i Konkurrencës ka vendosur t’i rekomandojë Ministrisë së Financave që në statutin e IEKA të hiqet pika që i jep të drejtë të vendosë tarifat minimale për auditimin ligjor.

Konkurrenca ka vendosur dhe “Detyrimin e Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar që të mos vendosë tarifa për ofrimin e shërbimit të auditimit ligjor, duke mos imponuar praktika të njëjta në çmime, por duke i lënë ato të lira për tu negociuar midis ofruesit të shërbimit dhe klientëve, me qëllim sigurimin e një konkurrence të ndershme dhe efektive”.

- Reklama -
spot_img
- Reklama -

Artikujt e Fundit

WallStreet.al Deshirojme tju informojme per cdo artikull te ri qe publikojme ne web.
Dismiss
Allow Notifications