Home Financa & Banka Kredia për apartamente “prek majat” në Tiranë – Tregu i pasurive të paluajtshme në Kryeqytet mban gjallë treguesit në gjithë vendin

Kredia për apartamente “prek majat” në Tiranë – Tregu i pasurive të paluajtshme në Kryeqytet mban gjallë treguesit në gjithë vendin

0
Kredia për apartamente “prek majat” në Tiranë – Tregu i pasurive të paluajtshme në Kryeqytet mban gjallë treguesit në gjithë vendin

Kredia për individët ka vijuar rritjen edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit, veçanërisht kur vjen fjala te huaja për blerje apartamentesh. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, totali i huave për individët rezulton në tremujorin e tretë 266.6 miliardë lekë, 2.7% më shumë se në tremujorin e mëparshëm. Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit të shkuar, kur totali i kredive për individët ishte 245.2 miliardë lekë, rritja është 8.7%.

Ndërkohë që ka qenë qyteti i Tiranës përgjegjësi kryesor për këtë rritje, veçanërisht me kreditë e reja të dhëna nga bankat për blerje apartamentesh, në të kundërt të qyteteve të tjera, ku haset një tkurrje e pergjithëshme e huave për blerje banesash.

Totali i huave në kryeqytet për tremujorin e parë të vitit është rritur në 174,8 miliardë lekë nga 169 miliardë në të dytin, pra me afërisht 5 miliardë lekë. Ndërkohë që në thelb të kësaj rritje qëndron pikërisht kredia për blerje apartamentesh. Nga 122,5 miliardë lekë në tremujorin e dytë, huaja për blerje banesash rezulton në 128,2 miliardë në fund të tremujorit të tretë. Ecuri që nuk vërehet në asnjë prej qyteteve të tjera, edhe atyre që po shënojnë zhvillime pozitive në tregun e pasurive të paluajtëshme.

Kredia për blerje apratmentesh rezulton 10.7 miliardë lekë në fund të tremujorit të tretë, nga 11.2 miliardë lekë në fund të të dytit. Po ashtu edhe Vlora, një tjetër qytet me gjallëri në tregun e pasurive të paluajtëshme. Nga 4,96 miliardë lekë në tremujorin e dytë, kredia për apartamente rezulton në 4,8 miliardë lekë në fund të tremujorit të tretë.

Ndërkohë që e kundërta ndodh me kredinë konsumatore, ku Kryeqyteti rezulton me rënie të treguesve, në të kundërt të qyteteve të tjera. Kështu, nga 38.7 miliardë në tremujorin e dytë, huaja konsumatore ka rënë në 38 miliardë në tremujorin e tretë. Ndërkohë që në Durrës, huaja konsumatore ka kërcyer nga 4,9 miliardë lekë në tremujorin e dytë, në 6,2 miliardë në të tretin. Diccka më e lehtë ka qenë rritja e kredisë konsumatore sa i përket qendrës tjetër të rëndësishme ekonomike, Vlorës, ku huaja konsumatore është rritur nga 2,55 miliardë lekë, në 2,69 miliardë lekë në tremujorin e fundit.

Lorenc Rabeta/


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.