Home Ekonomi Rritet indeksi i shëndetit bankar Banka e Shqipërisë: Kryesisht nga përmirësimi i notës së treguesit të përfitueshmërisë

Rritet indeksi i shëndetit bankar Banka e Shqipërisë: Kryesisht nga përmirësimi i notës së treguesit të përfitueshmërisë

0
Rritet indeksi i shëndetit bankar  Banka e Shqipërisë: Kryesisht nga përmirësimi i notës së treguesit të përfitueshmërisë

Indeksi i shëndetit bankar tregon që situata e përgjithshme e sektorit është përmirësuar gjatë vitit 2023. Indeksi i shëndetit bankar, i llogaritur nga Banka e Shqipërisë për gjysmën e parë të vitit me të dhënat e fundit të periudhës shënoi vlerën 0.394, duke shfaqur një përmirësim të lehtë. Kjo ecuri u diktua kryesisht nga përmirësimi i notës së treguesit të përfitueshmërisë, që erdhi si rezultat i rritjes së kthimit nga aktivet dhe të fitimit të sektorit bankar.

Nënindeksi i kapitalizimit të veprimtarisë gjithashtu tregoi për një përmirësim të lehtë gjatë periudhës, ndërsa nënindekset e cilësisë së aktiveve dhe të likuiditetit nuk shënuan ndryshime. Treguesi i eficiencës është dobësuar në krahasim me gjashtëmujorin e kaluar për shkak të rritjes së peshës së shpenzimeve të veprimtarisë për periudhën.

Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, indeksi i shëndetit bankar tregon përmirësim të dukshëm në 4 prej 5 nëntreguesve të tij. Për grupin e bankave sistemike, indeksi sinjalizon përmirësim të dukshëm në krahasim me një vit më parë, ndërsa në krahasim me gjashtëmujorin e kaluar përmirësimi është më i lehtë. Këto banka shfaqin përmirësim në 4 nëntregues, veçanërisht në atë të përfitueshmërisë, që tregon rritjen e kthimit nga aktivet dhe të marzhit neto nga interesat.

Në tërësi, gjatë viteve 2014-2023, indeksi i agreguar i shëndetit bankar flet për përmirësim të shëndetit dhe rritje të qëndrueshmërisë së të gjithë sektorit bankar. Ky përmirësim lidhet në mënyrë të veçantë me përmirësimin e cilësisë së aktiveve dhe të niveleve të likuiditetit dhe kapitalit. Në të njëjtën kohë, ndjeshmëria e indeksit ndaj niveleve të përfitueshmërisë është bërë më e rëndësishme që nga tremujori i parë i vitit 2020.

Lorenc Rabeta/


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.