12.5 C
Tirana
E premte, 1 Mars 2024

AMF zgjeron licencën e dy bankave tregtare edhe për kujdestarinë e titujve të sektorit privat

Disa prej bankave tregtare në vend po zgjerojnë licencën e tyre të lidhura me shërbimet e kujdestarisë së titujve të qeverisë edhe për instrumente të emetuara nga kompani private.

Duhen Lexuar

Në mbledhjen e fundit të muajit dhjetor, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare miratoi kërkesën e Bankës së Parë të Investimeve (Fibank) dhe Bankës OTP Albania për zgjerimin e licencës në funksion të ruajtjes dhe administrimit të një spektri më të gjerë të instrumenteve financiare.

Bordi vendosi miratimin e zgjerimit të licencës së shoqërisë Banka e Parë e Investimeve, Albania, për titujt e transferueshëm, instrumentet e tregut të parasë dhe kuotat e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, si edhe ofrimin e shërbimit ndihmës “Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve” për të gjitha instrumentet financiare të mësipërm. Për të njëjtat instrumente dhe shërbime ndihmëse u licencua njëkohësisht edhe Banka OTP Albania, por duke përjashtuar titujt e transferueshëm dhe instrumentet e tregut të parasë, të cilat përmbajnë në strukturën e tyre një instrument derivativ, apo që konsiderohen instrumente financiare komplekse.

Në vitet e fundit, gjithnjë e më shumë bankat po shtojnë gamën e shërbimeve të reja, sidomos të atyre të lidhura me segmentet e tjera të tregut financiar. Shembuj të tillë janë shitja e produkteve të sigurimit, shërbimet e lidhura me tregtimin e titujve për klientët, shërbimet e depozitarit për fondet e pensioneve dhe të investimeve, etj. Madje, në fund të vitit të kaluar, banka më e madhe në vend, Banka Kombëtare Tregtare (BKT), mori licencë për ofrimin e shërbimit të investimeve në bursë, nëpërmjet një platforme online. Këto lëvizje po ndjekin zhvillimet e tregjeve financiare jobankare në vitet e fundit, por, nga ana tjetër, janë edhe një strategji për të diversifikuar burimin e të ardhurave të bankave tregtare.

Sektori bankar shqiptar historikisht ka pasur interesat nga huatë dhe investimet e tjera financiare si burimin kryesor të të ardhurave. Kjo lidhet me faktin që biznesi i bankave mbështetet kryesisht në produkte klasike, si huadhënia apo instrumentet e borxhit financiar. Por, në vitet e fundit ka një tentativë për të diversifikuar bazën e të ardhurave. Kjo pjesërisht është motivuar nga epoka e normave tejet të ulëta të interesit dhe nga rritja e kostove rregullatore.

Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në fund të 9-mujorit 2021, të ardhurat e sektorit bankar nga zëri i komisioneve dhe gjobave arritën vlerën e pothuajse 9.8 miliardë lekëve ose gati 80 milionë eurove. Vlera e të ardhurave nga komisionet është rritur me 25% krahasuar me një vit më parë dhe ka arritur nivelin më të lartë të dekadës së fundit dhe, me shumë të ngjarë, nivelin më të lartë historik.

Burimi:Monitor
- Reklama -
spot_img
- Reklama -

Artikujt e Fundit