6.5 C
Tirana
E premte, 23 Shkurt 2024

Banka e Shqipërisë miraton bashkimin me përthithje të OTP-së me Bankën Alpha

Duhen Lexuar

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e tij të fundit ka miratuar paraprakisht bashkimin me përthithje të Banka OTP Albania  sh.a. (shoqëria përthithëse) me Bankën Alpha Albania sh.a. (shoqëria e përthithur).

Blerja e Alpha Bank Albania nga OTP pritet ta ulë numrin e bankave të sektorit nga 12 në 11, duke e çuar më tej procesin e konsolidimit të sektorit që nisi në vitin 2018. Me blerjen e Alpha Bank, pjesa e tregut e OTP në Shqipëri pritet të arrijë në afërsisht 11% dhe do të vazhdojë të renditet e pesta në treg për nga madhësia, pas BKT, Credins, Raiffeisen, dhe Intesa Sanpaolo.

Marrëveshja mes grupit grek Alpha Bank dhe atij hungarez për blerjen e Alpha Bank Albania u njoftua zyrtarisht në fund të muajit dhjetor 2021. Grekët zgjodhën ofertën e hungarezëve prej 55 milionë eurosh për blerjen e 100% të aksioneve të bankës, megjithëse oferta e OTP ishte e dyta më e lartë në garë. Për grupin hungarez, kjo do të jetë blerja e dytë e rëndësishme në tregun shqiptar në më pak se katër vjet.

Në vitin 2019, OTP hyri në Shqipëri duke blerë bankën shqiptare të grupit Societe Generale. Banka OTP Albania në fund të vitit të kaluar ishte banka e pestë më e madhe në Shqipëri dhe zotëronte 6.4% të aktiveve të tregut bankar, për një vlerë totale prej 114 miliardë lekësh.

Miratohet strategjia e BSH 2023-2025

Në mbledhje Banka miratoi dhe Strategjinë Afatmesme të Zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2023- 2025

Strategjia Afatmesme e Zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 2023 – 2025 është një përditësim i strategjisë ekzistuese (2022-2024), përmes së cilit zgjatet afati i zbatimit të këtij dokumenti, përtej vitit 2024 dhe përcaktohen objektivat për periudhën afatmesme në vijim.

Strategjia synon t’u japë një përgjigje proaktive sfidave të mjedisit ku operon Banka e Shqipërisë; të rrisë bashkëpunimin brenda institucionit; të nxisë përdorimin efektiv dhe eficient të burimeve; si dhe të promovojë transparencën dhe llogaridhënien publike.

Ajo përfshin funksionet kryesore të BSH-së: politikat (politika monetare, rezerva valutore, mbikëqyrja bankare, politika makroprudenciale), infrastrukturën financiare (emisioni i parasë, sistemet e pagesave); funksionet horizontale (kërkimet, statistikat); dhe shërbimet mbështetëse (burimet njerëzore, kontrolli i brendshëm, kontabiliteti dhe IT).

Informacioni për zbatimin e Strategjisë Afatmesme të Zhvillimit është pjesë e rregullt e raporteve vjetore të Bankës së Shqipërisë.

Miratohet buxheti i Bankës së Shqipërisë

Këshilli miratoi buxhetin e Bankës së Shqipërisë për vitin 2023 dhe buxhetin orientues afatmesëm për vitet 2024 – 2025

Buxheti i miratuar për vitin 2023 dhe ai orientues afatmesëm për vitet 2024-2025 garanton përmbushjen e objektivave strategjike të Bankës së Shqipërisë të parashikuara në Strategjinë e saj Afatmesme të Zhvillimit. Në hartimin e tij janë mbajtur parasysh situata aktuale në tregjet ndërkombëtare financiare, zhvillimet ekonomike dhe financiare brenda vendit, shpenzimet korrente dhe ato kapitale të domosdoshme për miradministrimin e aktiveve dhe burimeve njerëzore.

Buxheti i Bankës së Shqipërisë për vitet 2023 – 2025, ndër të tjera, synon përsosjen e mëtejshme të kuadrit të politikës dhe të operacioneve monetare, zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve profesionale të Bankës së Shqipërisë, furnizimin e ekonomisë me kartëmonedhë cilësore, përpunimin me kujdes të saj, si dhe përsosjen e komunikimit dhe transparencës me publikun. Njëkohësisht, buxheti mbështet kryerjen e investimeve të nevojshme për përmirësimin e infrastrukturës teknologjike, asaj të sigurisë dhe të ambienteve ku ushtrohet aktiviteti i Bankës së Shqipërisë.

Postimi ” Banka e Shqipërisë miraton bashkimin me përthithje të OTP-së me Bankën Alpha ” eshte marre nga Revista Monitor.

- Reklama -
spot_img
- Reklama -

Artikujt e Fundit