Home Ekonomi Buxheti e nis vitin më “këmbë të mbarë” – Arkëtohen 38.5 milionë euro më shumë vetëm për Janarin

Buxheti e nis vitin më “këmbë të mbarë” – Arkëtohen 38.5 milionë euro më shumë vetëm për Janarin

0
Buxheti e nis vitin më “këmbë të mbarë” – Arkëtohen 38.5 milionë euro më shumë vetëm për Janarin

Buxheti i shtetit e ka nisur vitin me “këmbë të mbarë”, duke arkëtuar 54.3 miliardë lekë ose 100.6% e planit të së njëjtës periudhë. Krahasuar me Janarin 2023, u mblodhën 4 miliardë lekë apo 38.5 milionë euro më shumë.

Sipas të dhënave fiskale të publikuara nga Ministria e Financave, të ardhurat tatimore për janarin e vitit 2024 u realizuan në masën 35.4 miliardë lekë, 4.8 miliardë ose 15.5% më shumë se janari  i vitit të kaluar, si dhe 1.6 miliardë lekë, më shumë se plani.

Ndikim kryesor kanë pasur të ardhurat e mbledhura nga kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të cilat u realizuan në masën 14 miliardë lekë, me  2 miliardë lekë më shumë se Janari 2023, si dhe realizim 107.2% të planit.

TVSH-ja regjistrohet me një rritje prej 1.3 miliardë lekë krahasimisht me një vit më parë, tatim fitimi kontribuoi me rritje në masën e 462 milionë lekë, tatimi mbi të ardhurat personale ka pasur gjithashtu perfomancë pozitive me rritje në 8.6 % si dhe taksat nacionale me 14.6 për qind më shumë.

Ndërsa të ardhurat doganore u realizuan në vlerën 15 miliardë lekë, ose 1.6% më pak se janari i vitit 2023, ku ndikim kryesor ka pasur ulja e të ardhurave nga TVSH, për shkak të luhatjeve të kursit të këmbimit.

Shpenzimet e përgjithshme publike, për muajin e parë të vitit 2024, arritën në rreth 38.6 miliardë lekë me një realizim në masën 89.2 për qind të planit të periudhës.

Niveli i suficitit në muajin e parë të vitit 2024 rezultoi në rreth 15.8 miliardë lekë.

Elisabeta Dosku/


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.