Home Ekonomi Shtohen të ardhurat nga skema e pensioneve – Si kanë ndryshuar të ardhurat nga viti 2015. Ulet varësia nga buxheti

Shtohen të ardhurat nga skema e pensioneve – Si kanë ndryshuar të ardhurat nga viti 2015. Ulet varësia nga buxheti

0
Shtohen të ardhurat nga skema e pensioneve – Si kanë ndryshuar të ardhurat nga viti 2015. Ulet varësia nga buxheti

Rritja e pagës minimale në shkallë vendi,  reforma e pagave në sektorin publik dhe lufta ndaj informalitetit apo deklarimit të rremë, duket se ka dhënë rezultate në përmirësimin e skemës së pensioneve sa i takon të ardhurave.

Të ardhurat kontributive totale janë rritur nga 64.8 miliardë lekë në vitin 2015 kanë arritur në 134 miliardë lekë në vitin 2023 ose më shumë se dyfish në më pak se 10 vjet. Kjo rritje e të ardhurave kontributive ka ndikuar në qëndrueshmërinë financiare të skemës duke ulur transfertën e buxhetit të shtetit në drejtim të skemës së pensioneve dhe ulur deficitin e pensioneve.

Më konkretisht, deficiti i skemës së pensioneve është ulur nga 27.6 miliardë lekë në vitin 2015 në 17 miliardë lekë në vitin 2023 ose nga 1.93% e PBB në rreth 0.8 % e PBB.

Rritja e performancës në mbledhjen e të ardhurave nga kontributet e sigurimeve shoqërore, ka sjellë edhe ulje të  nivelti të transfertës së buxhetit të shtetit për skemën e sigurimeve shoqërore, i cili nga mesatarisht 36% e totalit te shpenzimeve në vitet 2018-2022, ka rënë në rreth 27% të tyre në vitin 2023. Ky nivel projektohet në trend rënës edhe për periudhën në vazhdim, nisur nga politika e rritjes së pagave në sektorin publik, që ka sjellë edhe rritje në sektorin privat.

Nga perfomanca e skemës së kontributeve, ku rezultuan 7.9 miliardë lekë të akumuluar të ISSH-së, të krijuar si rrjedhojë e tejkalimit të të ardhurave kontributive dhe transfertës buxhetore të miratuar në ligjin e buxhetit përkatës u inciuan edhe ndryshimet në buxhet, ku u vendos rialokimi i tyre.

Elisabeta Dosku/


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.