Home Biznesi & Start-Up Individët dhe bizneset “largohen” nga euro – Bankës së Shqipërisë analizon tendencën. Interesat e kredive në lekë, më të lira

Individët dhe bizneset “largohen” nga euro – Bankës së Shqipërisë analizon tendencën. Interesat e kredive në lekë, më të lira

0
Individët dhe bizneset “largohen” nga euro – Bankës së Shqipërisë analizon tendencën. Interesat e kredive në lekë, më të lira

Tremujori i tretë i vitit është karakterizuar nga zhvendosja e portofolit drejt kreditimit në lekë, e ndihmuar nga ngushtimi i shpejtë i diferencës midis normave të interesit të kredisë në lekë kundrejt asaj në valutë, si edhe nga mbiçmimi i monedhës vendase ndaj euros.

Analiza e detajuar e portofolit të kredisë kryer nga Banka e Shqipërisë, tregon se kjo zhvendosje ka qenë e pranishme,  si në segmentin e bizneseve, ashtu  edhe tek individët. Si pasojë e këtyre zhvillimeve, raporti i kredisë në lekë ndaj totalit u rrit në 55%, duke rezultuar 4 pikë përqindje më e lartë se në fund të vitit 2022. Por, duket se kjo tendencë pritet të përfundojë, pas rritjes në 3,25% të normës bazë të interesit.

Sipas Bankës së Shqipërisë, ngadalësimi i ritmit të rritjes së kredisë ka reflektuar ecurinë e kreditimit në segmentin e bizneseve. Kështu, rritja vjetore mesatare e këtij portofoli me rreth 3.4% ishte 1.6 pikë përqindje më pak se në tremujorin e dytë. Sipas segmenteve, ky ngadalësim ka reflektuar shlyerjet e larta të kredisë për likuiditet,  që në muajin shtator rezultoi 1.6% më e ulët se një vit më parë. Ndërkohë, kredia për investime është rritur mesatarisht me 5%, norma këto më të larta se një tremujor më parë. Banka Qendrore thekson se, zhvillimet e mësipërme reflektojnë likuiditetin e lartë të bizneseve, si dhe kërkesën e shtuar për financimin e investimeve.

Por, ndryshe nga bizneset, financimi i bankave për individët ka vijuar me të njëjtat ritme si në pjesën e parë të vitit. Norma vjetore e rritjes së këtij portofoli me 12.5%  është pranë mesatares së tremujorit të dytë. Kredia konsumatore ka shfaqur përmirësim të rritjes, në 10% gjatë këtij tremujori, duke kompensuar ngadalësimin e  ritmeve të rritjes së kredisë hipotekare në 13%. Sipas Bankës së Shqipërisë, kjo e fundit është ndikuar edhe nga problemet në sistem që shfaqi kalimi i hipotekave në  formë digjitale.

Megjithatë, të dhënat nga Vrojtimi i Aktivitetit Kreditues tregojnë se kërkesa për blerje banese vijon të jetë e lartë dhe bankat kanë lehtësuar disa kushte për këtë segment, në përgjigje të konkurrencës së shtuar.

Dorian Koça/


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.