10.5 C
Tirana
E shtunë, 24 Shkurt 2024

Pandemia ul numrin e bizneseve të eksportit të importit në 2020

Pandemia Covid-19 dhe masat kufizuese në lëvizje për frenimin e saj shkaktuan goditje të madhe në biznesin e tregtisë më jashtë.

Duhen Lexuar

Të dhënat zyrtarë nga INSTAT tregojnë se gjatë vitit të kaluar dëmi ishte më i madh tek bizneset e eksportit numri i të cilave u ul me 8.3% gjatë vitit 2020, sesa në ato të importit të cilat pësuan ulje me 1,1%.

Në vitin 2020 eksportet e mallrave janë 272 miliardë lekë, duke u ulur 9,0% krahasuar me vitin 2019. Ndërkohë importet e mallrave arritën vlerën 605 miliardë lekë, duke u ulur 6,8% krahasuar me vitin 2019.

Në vitin 2020 pesha e eksporteve në vendet e BE është 75% të eksporteve të mallrave, duke arritur vlerën 203 miliardë lekë. Eksportet në vendet e BE u ulën me 10,9% krahasuar me vitin 2019. Pesha e importeve nga vendet e BE është 58% të importeve të mallrave, duke arritur vlerën 351 miliardë lekë. importet nga këto vende u ulën me 6,1%, krahasuar me vitin 2019.

Në vitin 2020 partneri ynë kryesor për eksportet dhe importet vazhdon të jetë Italia. Vlera e eksporteve drejt Italisë është 124 miliardë lekë, duke u ulur 13,7% krahasuar me vitin 2019. Ndërsa vlera e importeve nga Italia 152 miliardë lekë, duke u ulur 7,4% krahasuar me vitin 2019.

Në vitin 2020, ndërmarrjet që operojnë në industri dominojnë ndërmarrjet eksportuese. Këto ndërmarrje kryejnë 80% të vlerës së eksporteve, duke u ulur me 10,9%, krahasuar me vitin 2019. Ndërmarrjet që operojnë në tregti dominojnë ndërmarrjet importuese në vitin 2020. Këto ndërmarrje kryejnë 58% të vlerë së importeve, duke u ulur me 3,2% krahasuar me 2019.

Për vitin 2020, më shumë se gjysmën e eksporteve e kryejnë 100 ndërmarrjet më të mëdha (58%), ndërsa më shumë se gjysmën e importeve e kryejnë 200 ndërmarrjet më të mëdha (51%).

Në vitin 2020, dominojnë ndërmarrjet që eksportojnë drejt 1 vendi partner. Ato kryejnë 32%, të vlerës së eksporteve, ndjekur nga ndërmarrjet që eksportojnë drejt 3-5 vendeve partnere (22%).

Në vitin 2020, dominojnë ndërmarrjet që importojnë nga 10 ose më shumë vende partnere. Këto ndërmarrje kryejnë 53 % vlerës së importeve, ndjekur nga ndërmarrjet që importojnë nga 3-5 vende partnere (16% ).

Gjatë periudhës 4-vjeçare (2016-2020) vihet re një tendencë rritje e eksporteve 8,7% mesatarisht në vit dhe importeve 5,6% mesatarisht në vit, duke pasur ulje gjatë viteve 2019-2020.

Në vitin 2020 pesha e eksporteve është 31%, duke u ulur 9,0% krahasuar me vitin 2019. Ndërsa pesha e importeve në vitin 2020 është 69%, duke u ulur 6,8% krahasuar me vitin 2019. Për vitin 2020 më të eksportuara janë grupet e produkteve: “Mallra të përpunuara” me 62%, duke u ulur me 10,9%, “Lëndët djegëse” dhe “Makineri dhe pajisje transporti” me 8%, duke u ulur respektivisht me 31,1 dhe rritur me 6,8% dhe “Ushqime dhe kafshë të gjalla” me 11% të eksporteve, duke u rritur me 10,0% krahasuar me vitin 2019.

Në vitin 2020 pesha e eksporteve në vendet e BE është 75%, duke u duke u ulur me 10,9% krahasuar me vitin 2019. Ndërsa pesha e importeve nga vendet e BE është 58% të importeve duke u ulur me 6,1%, krahasuar me vitin 2019. Pesha e eksporteve në vendet e CEFTA-s është 18%, duke u ulur me 5,9% krahasuar me vitin 2019. Ndërsa pesha e importeve nga vendet e CEFTA-s është 7% të importeve duke u rritur me 1,9%, krahasuar me vitin 2019.

Eksportet në vlerë kanë shënuar rritje drejt Greqisë, Gjermanisë, Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Francës, etj. Ndërkohë rritje për importet kanë Greqia, Gjermania, Maqedonia e Veriut dhe Kosova.

Në vitin 2020 partnerët tanë kryesorë për eksportet janë: Italia (45%), duke u ulur me 13,7% krahasuar me vitin 2019, Kosova (10%), duke u ulur 12,0% krahasuar me vitin 2019, Spanja (6%), duke u ulur 30,4% krahasuar me vitin 2019.

Burimi:Monitor
- Reklama -
spot_img
- Reklama -

Artikujt e Fundit