11.5 C
Tirana
E premte, 1 Mars 2024

Asnjë familje nën minimumin jetik – Është e drejtë Kushtetuese, por e pasanksionuar me ligj. Të miratohet brenda 2023

Duhen Lexuar

Është depozituar në Kuvend një kerkese per interpelance e cila synon përcaktimin me ligj të minimumit jetik, i cili të zbatohet më pas rigorozisht në garantimin e të ardhurave minimale për ccdo qytetar të republikës së Shqipërisë. Në kerkesen per intepelance me Ministren e Shendetesise dhe çeshtjeve Sociale, nënvizohet se koncepti i minimumit jetik ekziston në Shqipëri që prej dy dekadash por nga ana tjetër mungojne aktet ligjore dhe nenligjore qe percaktojne masen e minimumit jetik zyrtar dhe pershtatjen e kesaj mase ne planin kohor.

Kjo mangesi ka nxitur zbatimin e standardeve te dyfishta ne mbrojtjen e te drejtave themelore te shtetasve, ne lidhje me garancite qe duhet te ofroje legjislacioni, persa i perket minimumit jetik. Mungesa e perkufizimit te minimumit jetik zyrtar ne legjislacionin per mbrojtjen sociale, ndikon negativisht ne hartimin e politikave te pershtatshme per mbrojtjen sociale, sidomos ne percaktimin e qarte te qellimit te tyre.

Brenda gjashtemujorit te pare te vitit 2023, qeveria duhet te percaktoje Minimumin Jetik Zyrtar, ne baze te studimeve dhe anketave te deritanishme, te kryera nga Instituti i Statistikave. Duke filluar nga korriku 2023, gjate gjithe gjashtemujorit te dyte dhe per buxhetet e viteve ne vijim, pagesat per personat me aftesi te kufizuar dhe per familjet ne skemen e asistences sociale duhet te indeksohen (plotesohen), deri ne respektimin e Minimumit Jetik Zyrtar, thekson Deputeti Bujar Leskaj ne kerkesen per interpelance.

Percaktimi zyrtar i Minimumit Jetik synon marrjen e nje angazhimi serioz te pervitshem, ne menyre qe vakumi normativ i percaktimit te minimumit jetik zyrtar te perfundoje sa me pare dhe te vendoset nje standard normativ me efekte te drejtperdrejta ne politikat sociale dhe ekonomike, si dhe te sigurohen garancite e qytetareve, ne drejtim te sigurimit te mjeteve te tyre te jeteses.

Minimumi Jetik Zyrtar do t’u siguroje personave me aftesi te kufizuar dhe familjeve ne skeme e ndihmes sociale nje jetese dinjitoze me sherbimet bazike,si dhe do t’u mundesoje te gjithe shtetasve qe te marrin pjese aktive ne shoqeri, pavaresisht nga aftesia e tyre per te punuar.

Lorenc Rabeta/


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.

- Reklama -
spot_img
- Reklama -

Artikujt e Fundit