Home Ekonomi “Ndotja nga nafta, tej normave” – Pinguli: Mospërputhje me raportet e vetëmonitorimit

“Ndotja nga nafta, tej normave” – Pinguli: Mospërputhje me raportet e vetëmonitorimit

0
“Ndotja nga nafta, tej normave” – Pinguli: Mospërputhje me raportet e vetëmonitorimit

Ndotja në tokë, ajër dhe ujë në zonën më të madhe naftëmbajtëse të vendit është tej normave të lejuara nga legjislacioni shqiptar dhe ai evropian”.

Të dhënat i përkasin një raporti monitorimi të realizuar në Patos – Marinzë, nga organizata EcoPartners për Zhvillim të Qendrueshëm, përmes laboratorëve të certifikuar, duke nxjerrë në pah se niveli i ndotjes nuk përputhet me reportet e vetëmonitorimit, që deklarohen nga subjektet që operojnë në nxjerrjen e naftës.

Sipas Pingulit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit është përgjegjëse për situatën, pasi ka detyrimin ligjor të kryejë monitorime, sidomos në zona ku risku i ndotjes në mjedis është i lartë.

Raporti i vleresimit mjedisor tregon që mjedisi dhe komuniteti janë të ndikuar në mënyrë direkte nga industria nxjerrëse dhe problemet e shkaktuara prej saj. Ndërkohë që, mungesa e të dhënave pasohet nga shmangie nga parimi “ndotësi paguan”.

Pinguli thotë se institucionet duhet të zbatojnë ligjin. Efektet e ndotjes nga nafta në zonën Patos – Marinzë, shtrihen në një zonë rreth 23 000 ha.

Ola Mitre /

 


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.