Home Ekonomi Qeveria shton 98 milionë euro për punë publike – Akti normativ/ Si ndryshoi buxheti në nisje të vitit?

Qeveria shton 98 milionë euro për punë publike – Akti normativ/ Si ndryshoi buxheti në nisje të vitit?

0
Qeveria shton 98 milionë euro për punë publike – Akti normativ/ Si ndryshoi buxheti në nisje të vitit?

Në muajin e dytë të vitit për shkak të perfomancës së lartë në të ardhura, vijueshmëri edhe nga 2023-shi, qeveria ka vendosur të bëjë ndërhyrjen e parë në buxhetin e shtetit. Referuar aktit normativ të publikuar në Fletoren Zyrtare, të ardhurat e përgjithshme janë rritur me 10.8 miliardë lekë,  apo rreth 28.2 për qind të PBB.

Peshë kryesore në rritjen e të ardhurave kanë pasur kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore me rreth 7.9 miliardë lekë, tatimi mbi fitimin si dhe Tatimi mbi Vlerën e Shtuar.

Ndërsa shpenzimet e përgjithshme publike janë rritur me 6.7 miliardë lekë nga buxheti fillestar, duke zënë 30.6 % të PBB.

Referuar treguesve fiskalë për shkak të rritjes së të ardhurave është vendosur të bëhen rialokime duke i dhënë fokus shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm, me afro 10.2 miliardë lekë.

Konkretisht investimet publike me aktin normativ kapërcejnë nga 77.3 miliardë lekë që ishin parashikuar në buxhetin fillestar për vitin 2024, në  87.5 miliardë lekë apo 3.6 % e PBB.

Përmes ndryshimeve në buxhet qeveria synon të vijojë ecurinë e uljes së stokut të borxhit publik në 1, 414 miliardë lekë, pa përfshirë efektet e mundshme prej ndryshimit të kursit të këmbimit nga 1,454 miliardë lekë që ishte planifikuar në buxhetin fillestar.

Elisabeta Dosku/


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.