Home Financa & Banka Kredia për banesa preferohet në lekë, bie në valutë – Totali i huave për individët me rritje 24%. Arritën 116.9 miliardë lekë në janar

Kredia për banesa preferohet në lekë, bie në valutë – Totali i huave për individët me rritje 24%. Arritën 116.9 miliardë lekë në janar

0
Kredia për banesa preferohet në lekë, bie në valutë – Totali i huave për individët me rritje 24%. Arritën 116.9 miliardë lekë në janar

Ndërsa kredia për blerje banesash nga ana e individëve ka shënuar rritje edhe në këtë fillim viti, bie në sy se kjo kategori ka vijuar të orientohet fort nga huaja në lekë, duke u larguar gjithnjë e më shumë nga kreditë në monedhën e përbashkët evropiane. Totali i huave për blerje apartamentesh në fund të janarit vjen në rritje vjetore prej 24% krahasuar me janarin e vitit 2023. Nga 94,1 miliardë lekë në janarin e një viti më parë, kredia për apartamente rezulton në 116.9 miliardë në muajin e parë të këtij viti. Kredia për apartamente në lekë e individëve e nisi vitin 2023 me ritme të dobëta rritjeje, për t’u përshpejtuar gjatë gjysmës së dytë të vitit, vëçanërisht muajt e fundit. Kjo edhe pas rritjes së normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë në muajin nëntor, e cila u reflektua shpejt tek normat e interesit të huave të reja. Konkurrenca e fortë mes bankave të nivelit të dytë për këtë produkt bëri që ajo të shënonte rritje edhe në muajin janar të këtij viti, ndërkohë që disa produkte të tjera shënuan frenim të ritmeve të rritjes. Nga 112,1 miliardë lekë në fund të dhjetorit, kredia e individëve për banesa u rrit në 116,9 miliardë lekë në janarin e këtij viti.

Ndërkohë që në drejtim të kundërt shkojnë treguesit e kreditimit në euro. Kredia për blerje banesash në euro dominoi gjatë gjysmës së parë të vitit të shkuar këtë segment, tendencë që u ndërpre pas gjysmës së parë të vitit, ndërsa Banka Qendrore Evropiane vendosi të ndërhyjë në normën bazë të interesit. Rritja e normës bazë shtrenjtoi kreditë në euro në vend, duke bërë sjellë për pasojë edhe frenimin e huave të reja. Madje, veçanërisht gjatë gjysmës së dytë të vitit, shumë kredi në euro u mbyllën për t’u konvertuar në hua në monedhën tonë kombëtare. Krahasuar me janarin e vitit të shkuar, kredia për apartamente rezulton në rënie me 9.8% në muajin e parë të këtij viti. Nga ekuivalenti prej 75 miliardë lekësh në janarin e vitit 2023, kredia në monedhën e përbashkët evropiane ka rënë në 67,6 miliardë lekë, apo afërisht 670 milionë euro në janar të këtij viti.

Totali i huave për individët në janar rezulton 273,5 miliardë lekë në janar të këtij viti, nga 252,5 miliardë në janar 2923, me një rritje prej 8.3%.

Lorenc Rabeta /

 


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.