Home Ekonomi Përkeqësohet treguesi i ndjesisë ekonomike – Vrojtimi i BSH, u ndikua nga konsumatorët, industria, shërbimet dhe tregtia

Përkeqësohet treguesi i ndjesisë ekonomike – Vrojtimi i BSH, u ndikua nga konsumatorët, industria, shërbimet dhe tregtia

0
Përkeqësohet treguesi i ndjesisë ekonomike – Vrojtimi i BSH, u ndikua nga konsumatorët, industria, shërbimet dhe tregtia

Treguesi i ndjesisë ekonomike vijoi në rënie edhe gjatë muajit shkurt. Të dhënat e vrojtimit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se për muajin e dytë të vitit ky tregues ra me 2,6 pikë, krahasuar me janarin, ndikuar kryesisht nga rënia e besimit konsumator, si dhe i sektorëve të industrisë, shërbimeve dhe tregtisë. Ndërkohë që besimi në sektorin e ndërtimit regjistroi rritje

Treguesi i besimit të industrisë ra me 8.6 pikë përqindje, i ndikuar nga vlerësimet jo shumë optimiste për prodhimin aktual dhe për kontratat porositëse. Pritjet e bizneseve të këtij sektori për prodhimin, punësimin dhe çmimet në të ardhmen janë në rënie krahasuar me ato të një muaji më parë.

Treguesi i besimit në shërbime ra me 2.2 pikë përqindje, ndikuar nga ecuria aktuale e aktivitetit, si dhe niveli i kërkesës. Pritjet e bizneseve për çmimet në të ardhmen janë gjithashtu në rënie.

Treguesi i besimit në tregti u tkurr me rreth 10 pikë përqindje, i ndikuar kryesisht nga  vlerësime jo optimiste mbi ecurinë aktuale të biznesit dhe pritjet për punësimin. Bizneset e sektorit presin rënie të porosive dhe të ecurisë së biznesit edhe në të ardhmen e afërt, ndërsa çmimet në të ardhmen janë vlerësuar në rritje.

Treguesi i besimit konsumator vijoi rënien për të katërtin muaj radhazi, duke zbritur me 0.8 pikë përqindje në muajin shkurt. Ecuria këtë muaj u përcaktua nga pritjet më pak optimiste për situatën financiare dhe blerjet në shuma të mëdha për të ardhmen. Pritjet për nivelin e përgjithshëm të çmimeve dhe për punësimin në të ardhmen janë rishikuar në rënie.

I vetmi sektor që regjistroi rritje në muajin e dytë të vitit, ishte ai i ndërtimit. Rritja këtë muaj u përcaktua kryesisht nga vlerësimet më të mira për aktivitetin aktual ndërtues. Paralelisht me të, pritjet për punësimin dhe ato për çmimet në të ardhmen janë në rritje.

Dorian Koça /


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.