6.5 C
Tirana
E premte, 23 Shkurt 2024

Shkëlqimi i “përkohshëm” i buxhetit të shtetit/ 10-mujori: Çmimet rrisin të ardhurat, investimet në “ditë të vëshitra”!

Duhen Lexuar

Arka e shtetit ka mbledhur në 10 muaj, 60.6 miliard lekë  apo 518.3 milionë euro më shumë krahasuar me një vit më parë, ndërsa të ardhurat totale përgjatë periudhës Janar-Tetor 2022 u regjistruan në 475 miliardë Lekë.  Të ardhurat taimore zënë peshën më të madhe të të ardhurave totale, ku janë mbledhur afro 33.3 miliardë lekë më shumë.

Konkretisht nga TVSH-ja neto e cila është taksa që paguhet nga konsumatorët, u arkëtuan 32.2 miliardë lekë, 8.1 miliardë  lekë ose 33.5% më shumë se 10 mujori 2022, gjë që lidhet drejtpërdrejt me rritjen e çmimeve.

Të ardhurat e mbledhura nga tatimi mbi fitimin u realizuan në masën 36.7 miliardë lekë,  ose 34.3%  më shumë se një vit më parë, nga tatimi mbi të ardhurat personale është arkëtuar në vlerën 37.7 miliardë lekë, me rritje prej 4.5 miliardë lekë, nga taksat nacionale u mblodhën 34.9 miliardë lekë dhe kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore u realizuan në masën 98.6 miliardë lekë,  me rritje prej 9.5 miliardë lekë.

Sa i takon të ardhurave doganore, në buxhet janë arkëtuar afro 29.3 miliardë lekë më shumë, ku peshën më të madhe e zë TVSH në import me 25.4 miliardë lekë rritje krahasismisht me një vit më parë,  ndërkohë që përfomancë pozitive kanë pasur edhe zërat e tjerë, si akciza, renta minerare apo taksat doganore.

Po të marrim në analizë të ardhurat 10 mujore në 5 vitet e fundit, duket se ky vit regjistron të ardhurat më të larta, të cilat vijnë kryesisht si rrjedhojë e rritjes së çmimeve, duke qenë se kontributin më të madh në rritje e jep TVSH-ja, shtesë e cila fiksohet në 58.1 për qind, gjë që përkthehet  në një “shkëlqim” të përkohshëm në të ardhurat buxhetore, pasi me uljen e inflacionit ky zë kthehet në shinat e mëpërparshme.

Sa i takon shpenzimeve publike,  në 10-mujor në rreth 465 miliard lëkë, me një realizim në masën 90.5 përqind të planit të periudhës. Perfomancë negative në këtë drejtim tregojnë investimet publike, të cilat paraqesin realizim më të ulët në 30.6 për qind krahasuar me një vit më parë. Niveli i suficitit për periudhën 10 mujore të vitit 2022 rezultoi në rreth 10.36 miliard lekë.

Elisabeta Dosku /


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.

- Reklama -
spot_img
- Reklama -

Artikujt e Fundit