11.5 C
Tirana
E premte, 1 Mars 2024

Bashkitë “fshihen” nga qytetarët – Transparenca në nivelin 24.5 për qind, mungojnë informacionet e detyrueshme

Duhen Lexuar

Transparenca me qytetarët është hallka më e dobët e pushtetit vendor, e cila renditet në përqindjen më të ulët ndër indikatorët e tjerë që masin Indeksin e Hapjes Institucionale të bashkive. Konkretisht, 61 njësitë e vetëqeverisjes vendore reuzltojnë të kenë një nivel transparence që fiksohet në 24.56 për qind.

Në studimin e fundit të “ActionAlbania”,  prezantohet Indeksi Kombëtar i Hapjes Institucionale i cili mat shkallën në të cilën institucionet publike janë të hapura për qytetarët dhe shoqërinë, duke u bazuar në katër parimet bazë, të cilat janë:  Transparenca ; Aksesueshmëria ; Integriteti dhe  Efektshmëria.

Transaparenca lidhet me informacionet per personelin, organigramën, planet dhe raportet e punes; Dokumentat ligjor; Agjendat, procesverbalet, transmetimi i mbledhjeve, vendimet e KB; Buxheti dhe prokurimet publike, etj.

Aksesujshmëria është në nivelin 28.21 %, dhe lidhet me kuadri ligjor qe rregullon te drejten e informimit: programet e transparences, rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve, afati i kthimit te pergjigjeve, trajnimet ne fushen e te drejtes se informimit, te dhenave te hapura, integritetit, ruajtjes se te dhenave; Krijimi i kanaleve te drejtperdrejta te komunikimit permes faqes zyrtare, etj.

Ndërgjegjësimi dhe efektshmëria është në shkallë më të lartë, në 68.7 për qind dhe lidhet me treguesit e performances; Detyrimet ligjore per raportim; Strategjite e zhvillimit; Sesionet e Pyetje&Pergjigje, etj. Ndërsa integriteti fiksohet në nivelin 58 për qind dhe ka në fokus kodin e etikes / Planet e integritetit Praktikat e monitorimit; Treguesit e performances vjetore; etj.

Elisabeta Dosku/


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.

- Reklama -
spot_img
- Reklama -

Artikujt e Fundit