Home Biznesi & Start-Up BSH: Sistemi i pagesave në euro u ka kursyer konsumatorëve dhe bizneseve 10 milionë euro në 10 muaj

BSH: Sistemi i pagesave në euro u ka kursyer konsumatorëve dhe bizneseve 10 milionë euro në 10 muaj

0
BSH: Sistemi i pagesave në euro u ka kursyer konsumatorëve dhe bizneseve 10 milionë euro në 10 muaj

Banka e Shqipërisë vlerëson se sistemi i pagesave kombëtare në monedhën euro u ka kursyer afërsisht 10 milionë euro komisione klientëve të sektorit bankar.

Në mbledhjen e kësaj jave të Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave, Banka e Shqipërisë nënvizoi suksesin e projektit të sistemit AIPS EURO, që mundëson kryerjen e pagesave ndërbankare në monedhën europiane brenda vendit.

Sipas Guvernatorit Sejko, krijimi i këtij sistemi, së bashku me diferencimin e komisioneve për pagesat elektronike të procesuara në të, duket se ka qenë mjaft efektiv. Nga janari, kur nisi funksionimin sistemi dhe deri në fund të muajit tetor të këtij viti, nëpërmjet sistemit AIPS EURO, janë procesuar rreth 120 mijë pagesa, ndërsa vlera e tyre totale llogaritet në më shumë se 2.3 miliardë euro. Për këtë numër numër transaksionesh, shuma e përafërt e kursyer nga konsumatorët dhe bzineset llogaritet afërsisht në 10 milionë euro.

Para ngritjes së sistemit AIPS Euro, transfertat kombëtare në euro mund të bëheshin vetëm nëpërmjet përdorimit të llogarive që bankat shqiptare kanë në banka korrespondente jashtë vendit. Kjo rrugë krijonte vonesa në kohë dhe, mbi të gjitha, kosto shumë më të larta krahasuar me transfertat në lekë. Me sistemin e ri AIPS EURO, Banka e Shqpërisë ka përcaktuar edhe vlera tavan që bankat tregtare për komisionet që ato mund t’iu ngarkojnë klientëve të tyre.

Për pagesat në nisje të urdhëruara nga klientë të pjesëmarrësve dhe që transferohen nëpërmjet sistemit AIPS EURO, me vlerë më të vogël ose të barabartë me 10 mijë euro, totali i komisioneve të aplikuara nga pjesëmarrësi origjinus për çdo urdhërpagesë nuk duhet të jenë më i lartë se 0.2% e vlerës së transferuar dhe komisioni dysheme nuk mund të jetë më i lartë se 6 euro.

Për pagesat që janë të iniciuara në formë elektronike, totali i komisioneve të aplikuara nga pjesëmarrësi origjinues për çdo urdhërpagesë nuk duhet të jetë më i lartë se 50% e totalit të komisioneve të aplikuara për çdo pagesë të iniciuar në formë jo elektronike. Kjo do të thotë zbatimin e totalit të komisioneve dysheme të lartë se 3 euro, totalit të komisioneve jo më të lartë se 0.1% e vlerës së transferuar për vlerë më të vogël ose të barabartë me 10 mijë euro.

Në total, për pagesat në nisje të urdhëruara nga klientë të pjesëmarrësve dhe që transferohen nëpërmjet sistemit AIPS euro, totali i komisioneve maksimum të aplikuara nga pjesëmarrësi origjinues për çdo urdhërpagesë, nuk duhet të jetë më i lartë se 50 euro, pavarësisht nga shuma. Për transfertat e kryera përmes këtij sistemi në asnjë rast nuk duhet të aplikohen komisione për fondet në mbërritje.

Veç uljes së kostove, ky projekt vlerësohet të ketë efekte pozitive edhe nga pikëpamja e administrimit të parasë fizike në euro nga ana e bankave dhe promovimit të pagesave elektronike edhe në këtë segment të tregut, duke nxitur qytetarët shqiptarë drejt përdorimit të këtyre instrumenteve. Në të shkuarën, komisionet e larta bënin që shumë shpesh klientët e sektorit bankar t’i zhvendosnin fondet nga njëra bankë tek tjetra nëpërmjet tërheqjeve dhe derdhjeve cash në arkë.

Në mbledhjen e djeshme, Banka e Shqipërisë konfirmoi angazhimin për të shtuar përpjekjet për realizimin e projektit Instant Payment (Pagesa në Çast), në bashkëpunim me bankat tregtare. Instant Payment do të mundësojë kryerjen e pagesave ndërbankare nga blerësi tek shitësi në kohë reale dhe vlerësohet si një projekt që mund t’i japë më shumë shtysë pagesave elektronike dhe teknologjive të reja të lidhura me to.

Një masë tjetër e rëndësishme që po ndërmerret në drejtim të zhvillimit të mëtejshëm të tregut të pagesave është edhe hartimi i projektligjit “Për llogarinë e pagesave me shërbime bazike”. Ky projektligj synon të krijojë lehtësira nga pikëpamja e kostove të mbartura në hapjen e llogarive bankare dhe përdorimit të saj për pagesa nga ana e atij segmenti të popullsisë që nuk është i përfshirë financiarisht ose ka akses të limituar. Projektligji parashikon njëkohësisht edhe ofrimin e llogarisë bazike, pa komisione, për kategori të caktuara të popullsisë si pensionistët, studentët dhe personat që përfitojnë ndihma ekonomike.

 

Postimi ” BSH: Sistemi i pagesave në euro u ka kursyer konsumatorëve dhe bizneseve 10 milionë euro në 10 muaj ” eshte marre nga Revista Monitor.