12.5 C
Tirana
E shtunë, 24 Shkurt 2024

Buxhetit të shtetit i “mungojnë” 740 milionë dollarë – Janar-shtator, KLSH auditon 147 institucione. Dëmi për t’u kthyer në buxhet 470 milionë dollarë

Duhen Lexuar

Për periudhën janar-shtator të këtij viti, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka evidentuar një vlerë kolosale dëmi ekonomik të shkaktuara në institucionet e administratës publike prej rreth 470 milionë dollarësh. Shifra është zbradhur në Buletinin zyrtar të këtij institucioni për këtë periudhë.

Specifikisht, KLSH bën me dije se në përfundim të auditimeve të kryera përgjatë periudhës janar – shtator 2022 ka zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare me pasojë dëm ekonomik në të ardhura dhe shpenzime në shumën totale prej 47 miliardë lekësh, nga e cila ka rekomanduar për shpërblim dëmi të njëjtën shumë.

Pjesa më e madhe e dëmit është konstatuar në formën e të ardhurave të munguara si pasojë e evazionit fiskal. Në fushën e tatim taksave Kontrolli i Lartë i Shtetit konstaon një dëm ekonomik në vlerën  45,2 miliardë lekë, afërisht 450 milionë dollarë.

Në sektorin doganor është konstatuar një dëm prej 846 milionë lekësh, afërisht 8 milionë dollarë. Në një kohë që shkelje të shumta financiare janë konstatuar edhe me abuzimet me pronat shtetërore. Kontrolli i Lartë i Shtetit raporton se në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore gjatë auditimeve është konstatuar një vlerë dëmi ekonomik prej 421,9 milionë lekësh, afërisht 4 milionë dollarë.

Sa i përket shpenzimeve Qeveritare, dëmi kryesor haset në fushën e investimeve, me një vlerë prej 454 milionë lekësh apo afërisht 4.5 milionë dollarësh.

Ndërkaq, sa i përket shkeljeve financiare në përgjithësi, gjatë periudhës janar – shtator 2022, ka evidentuar shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e administrimit të të rdhurave, shpenzimeve dhe në përdorimin e fondeve publike në vlerën totale prej 74 miliardë lekësh, afërisht 740 milionë dollarë.

Kontrolli i Lartë i Shtetit bën me dije se auditimet e kryera këtë vit kanë përfshirë vlerësimin e aktivitetit në 147 subjekte duke përfshirë të gjitha nivelet e qeverisjes: institucione qendrore, ministri dhe agjenci (përfshirë drejtori qendrore dhe rajonale në varësi të tyre), njësi të vetëqeverisjes vendore (qarqe, bashki), drejtori të përgjithshme të administrimit fiskal, fonde speciale, si dhe shoqëri aksionare me kapital shtetëror në të cilën shteti ka mbi 50% të aksioneve, apo projekte me financim të huaj.

Lorenc Rabeta/


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.

- Reklama -
spot_img
- Reklama -

Artikujt e Fundit