Home Politika Pas TVSH, qeveria shqiptare po fiton edhe nga borxhi publik – Kursen 6 miliardë lekë nga interesat në tregje

Pas TVSH, qeveria shqiptare po fiton edhe nga borxhi publik – Kursen 6 miliardë lekë nga interesat në tregje

0
Pas TVSH, qeveria shqiptare po fiton edhe nga borxhi publik – Kursen 6 miliardë lekë nga interesat në tregje

Viti 2022 ka qenë në çdo drejtim i favorshëm për Qeverinë. Ndërsa i është gëzuar si kurrë më parë të ardhura tepër të larta nga tatimet e doganave për shkak të rritjes së çmimeve, ajo është favorizuar edhe nga rënia e euros duke kursyer prej lehtësimit të interesave të boxrxhit publik, por edhe nga zhvillimet e brendëshme në tregun e letrave me vlerë. Ndërsa buxhetiit i erdhën rreth 400 milionë dollarë shtesë për shkak të çmimeve të rritura gjatë këtij viti, ajo ka kursyer thuajse 60 milionë dollarë të tjerë për shkak të uljes së kostove të shërbimit të borxhit.

Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, në zërin Shpenzimet e parashikuara për interesa gjatë vitit 2022 vlerësohet të ketë një kursim në vlerën prej 3 miliardë lekësh në interesat e brendshme si dhe 2.96 miliardë lekë në interesat e huaja. Në total, bëhet fjalë për një kursim prej thuajse 6 miliardë lekësh, apo afro 60 milionë dollarësh.

Kjo edhe pse normat e interesit të letrave me vlerë të qeverisë janë rritur ndjeshëm nga vera e këtij viti. Gjatë vitit 2022 pati rritje të konsiderueshme të normave, sikundër ishte parashikuar, thekson Ministria e Financave në një analizë të shërbimit të borxhit, por, nga ana tjetër, ka pasur një ngadalësi të huamarrjes së pritshme si nga burimet e brendshme edhe nga burimet e huaja, të cilat ndikojnë në mënyë të drejtpërdrejtë shpenzimet e interesave për vitin përkatës.

Scan Televizion ka evidentuar gjatë gjithë këtij viti faktin se bankat e nivelit të dytë i qëndruan larg letrave me vlerë të qeverisë veçanërisht gjatë gjashtëmujorit të parë, në pritje të normave më të larta interesi. Në pjesën më të madhe të ankandeve të bonove të thesarit e të obligacioneve, Ministria e Financave hasi vështirësi në plotësimin e gjithë shumave të shpallura.

Gjithsesi situata ka ndryshuar në tre muajt e vitit, pas reflektimit të rritjes së normës mazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë. Bankat e nivelit të dytë janë bërë shumë më aktive në këtë treg nga vjeshta e këtij viti, duke parë dyfishimin e yieldeve.

Me yielde prej 6% për bonot e thesarit një vjeçare, bankat nuk i shohin më me indiferentizëm letrat me vlerë të Qeverisë. Në ankandin e kësaj jave ishte radha e bonove me afat maturimi tremujor të shënonin rritjen e interesave. Norma e tyre e interesit u rrit me 12.5% krahasuar me ankandin e fundit të zhvilluar në fillim të tetorit, ose nga 2.78% në  3.13%.

Lorenc Rabeta /


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.