Home Biznesi & Start-Up 567 mijë familje e biznese me internet të shpejtë fiks në 2022 – Tremujori i tretë, 2.3 milionë përdorues të shërbimeve broadband nga rrjetet celulare

567 mijë familje e biznese me internet të shpejtë fiks në 2022 – Tremujori i tretë, 2.3 milionë përdorues të shërbimeve broadband nga rrjetet celulare

0
567 mijë familje e biznese me internet të shpejtë fiks në 2022 – Tremujori i tretë, 2.3 milionë përdorues të shërbimeve broadband nga rrjetet celulare

Interneti i shpejtë është një prej segmenteve të tregut të komunikimeve elektronike me rritjen më të fortë për këtë vit. Sipas të dhënave zyrtare të AKEP, Numri i pajtimtarëve më akses Broadband në internet nga rrjete fikse në T3 2022 arriti në rreth 567 mijë, që përbën një rritje me 6% në krahasim me tremujorin e mëparshëm dhe një rritje me rreth 3.6% në krahasim me të njëtin tremujor në vitin 2021. Në masë të madhe janë abonentë që po i drejtohen rrjeteve fikse të operatorëve të internetit, duke u larguar gjithnjë e më shumë nga rrjetet fikse telefonike.

Në fakt, numri i pajtimtarëve të linjave të telefonisë fikse në fund të tremujorit të tretë 2022 është raportuar rreth 178 mijë, që përbën një rënie me 2.5% në krahasim me T2 2022 dhe një rënie me 13.1% në krahasim me T3 2021. Numri i pajtimtarëve të rrjeteve fikse që kanë akses në shërbime të integruara (Telefoni/Internet/TV) në fund të 3 mujorit të tretë 2022 arriti në rreth 300 mijë, një rritje kjo me 3.3% në krahasim me T2 2022 dhe rënie me 0.4% krahasuar me T3 2021.

Por edhe më e fortë ka qenë rritja e përdorimit të internetit të shpejtë përmes rrjeteve celulare. Numri i përdoruesve aktivë të aksesit broadband në Internet nga rrjetet celulare në T3 2022 ishte rreth 2.3 milionë që përbën një rritje 11.7% me tremujorin e mëparshëm, dhe një rritje me 7.1% në krahasim me Tremujorin e tretë 2021.

Në total, numri i përdoruesve aktivë të telefonisë celulare gjatë T3 2022 arriti në rreth 2.89 milionë që përbën një rritje me rreth 11% me T2 2022 dhe rritje me rreth 8.8% me T3 2021.

Lorenc Rabeta /


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.