12.5 C
Tirana
E shtunë, 24 Shkurt 2024

Qytetarët paguajnë 248 milionë euro detyrime “në terr” – 23 taksa dhe tarifa, ndërtimet e reja mbajnë në “këmbë”  bashkitë

Duhen Lexuar

Ndërsa qytetarët janë të paqartë se çfarë taksash të tarifash vendore paguajnë, 61 bashkitë në vend mbledhin rreth 29 miliardë lekë apo 248 milionë euro në vit detyrime nga qytetarët. Shifra i takon vitit 2021, ndërsa është në nivele thuajse të njëjta edhe përgjatë viteve të tjera, madje perfomanca në vjeljen e tyre është rritur.  Të ardhurat nga burimet e veta vendore, përfaqësojnë rreth 29% të burimeve financiare të bashkive, ku peshën më të madhe e zënë taksat vendore me rreth 61 për qind dhe tarifat vendore 37 për qind.

Në terma nominalë, të ardhurat nga taksat vendore kontribuan me rreth 18 miliardë lekë në buxhetin vendor gjatë vitit q ëlam pas.  Në strukturën e të ardhurave nga taksat vendore mbizotëron kontributi i të ardhurave nga dy taksa kryesore, të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja dhe të ardhurat nga taksa mbi pasuritë e paluajtshme (ndërtesa, tokë bujqësore dhe truall). Së bashku këtu dy lloje taksash përfaqësuan rreth 87% ndaj totalit të të ardhurave nga taksat vendore.

Në të kundërt, pesha dhe kontributi i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël dhe i taksave të tjera vijuan të jenë të ulëta. Nga tarifat vendore, përgjatë gjithë vitit 2021 u mblodhën rreth 10.8 miliardë lekë. Sipas zërave kryesorë, të ardhurat nga tarifat e shërbimeve përfaqësuan rreth 46% të të ardhurave totale nga tarifat, të ardhurat nga tarifat administrative dhe të tjera përfaqësuan rreth 41%  të totalit dhe nga tarifa për zënien dhe shfrytëzimin e hapësirave publike rreth 13%.

Në detyrimet vendore përfshihen kryesisht, taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme; Taksa e tabelës; Taksa e përkohshme e tregut; Taksa e fjetjes në hotel Tarifa e gjelbërimit; Tarifa e pastrimit dhe e largimit të mbeturinave; Tarifa e plazheve private (për zonat bregdetare);  Tarife për leje per perdorim strukture;  Tarifa e parkimit te automjeteve;  Tarifa e ndricimit;, tarifa për zënien e hapsirave publike etj. Mesatarisht qyetetarët dhe bizneset paguajnë afro 23 taksa dhe tarifa vendore të cilat ndryshojnë në bazë të bashkisë.

Elisabeta Dosku/


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.

- Reklama -
spot_img
- Reklama -

Artikujt e Fundit