Home Financa & Banka Nis kësti i katërt për ish-të përndjekurit – Ministria e Financave publikon emrat e përfituesve. Afat deri në fund të majit për dokumentet

Nis kësti i katërt për ish-të përndjekurit – Ministria e Financave publikon emrat e përfituesve. Afat deri në fund të majit për dokumentet

0
Nis kësti i katërt për ish-të përndjekurit – Ministria e Financave publikon emrat e përfituesve. Afat deri në fund të majit për dokumentet

Ministria e Financave ka gati emrat e trashëgimtarëve të ish-të përndjekurve që përfitojnë këstin e 4-t të dëmshpërblimit. Në faqen zyrtare të këtij institucioni është publikuar edhe lista me emrat e përfituesve të cilët kanë 3 muaj afat për të bërë plotësimin e dosjes me dokumentacionin që nevojitet.

Përveç dëshmisë së trashëgimisë për të dënuarin politik, origjinale ose kopje e njësuar noterizuar, duhet të dorëzohet po ashtu numër llogarie, kopje e kartës së identitetit dhe autorizim me shkrim i lëshuar nga përfituesi për të përfituar dokumentet e nevojshme elektronike, certifikatë vdekje e ish-të dënuarit dhe certifikatë e trungut familjar. Certifikata e trungut, vlen të theksohet nuk mund të zëvendësohet me certifikatë familjarë. “Personat që depozitojnë numrin e llogarisë bankare duhet që të sigurohen që llogaria bankare, ku do të depozitohet kësti i radhës të jetë ende aktiv”, ka sqaruar më herët Ministria.

Ndërkohë, në rastet kur “një trashëgimtar i radhës së parë të ish-të dënuarit politik nuk jeton, për të tërhequr dëmshpërblimin, trashëgimtarët e radhës së dytë, pra, fëmijët e tij, duhet të dërgojnë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të gjitha dokumentet për trashëgimtarin e radhës së parë që nuk jeton. Sakaq, ajo çka vlen të theksohet se kur një trashëgimtar i radhës së dytë nuk jeton, e drejta e tyre për dëmshpërblim nuk vazhdon më tej. Në këtë rast, shpërndarja e vlerës të këstit të radhës kryhet sipas rrethit të familjarëve për trashëgimtarët që jetojnë. Për të fituar këtë të drejtë, rrethi i familjarëve duhet të dërgojë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë: Certifikatën e vdekjes së trashëgimtarit të radhës së dytë që nuk jeton.

Lidhur me afatin për plotësimin e dosjes, përveç afatit 3 mujor, ligji përcakton edhe një afat 30 ditor shtesë për plotësimin e dosjes. Në këto kushte, data e fundit për dorëzimin e dokumenteve është 16 qershor. E rëndësishme të theksohet se për të përfituar pagesën e plotë, pra, për të marrë të plotë këstin e 4-t të dëmshpërblimit duhet që secili prej përfituesve që ka emrin në listë të dorëzojë dokumentet.

Procesi bëhet edhe më i thjeshtë nëse ndiqet nga një përfaqësues me prokurë. Por nëse kjo nuk ndodh dhe plotësimi i dosjes bëhet i pjesshëm, atëherë pagesa bëhet vetëm për pjesën takuese dhe për më tepër për ta përfituar do të duhet që trashëgimtari të presë përfundimin e afatit 4-mujor. Është pikërisht kjo një ndër arsyet, krahas pamjaftueshmërisë së fondit, ajo që ka sjellë ngadalësim të procesit për këtë kategori.

Gjithsej janë rreth 20 mijë trashëgimtarë në radhë për të përfituar këstin e 4-t të dëmshpërblimit ndërsa fondi i vënë në dispozicion kap vlerën e 1 miliardë lekëve ose rreth 10 milionë dollarë.

Linku për listën me emrat e përfituesve:


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.